Bevara brickbanden!

Vi hänvisar till NY webbsida: www.Brickband.Museum
Tack för tiden med Brickband i Hammarby
🙂
Malene Langborg
museidirektör


Äldre brickband på gammal krattaBrickbandMuseum ver 2.0
Vi öppnade i Hammarby, Degerhamn, Södra Öland, oktober 2019
– och flyttade vidare 2020.
Museet har en längre historia: kolla ev. ver 1.0 – BrickbandMuseum.se